Dörr/Fönster

Silkematt Grundning Halvblank På insidan av ett träfönster bör Lady Supreme Finish-systemet användas. Välj glans på din produkt samt kulör i kulörväljaren. Följ anvisningar inne på respektive produkt.