Dörr/Fönster

Täckfärg Klarlack Lasyr Dörrar och fönster kräver kontinuerlig tillsyn och underhåll. Var noga med för- och grundarbete, som att tvätta, slipa och skrapa bort gammal färg. Produkterna i denna kategori är i första hand lämpliga på fönster och dörrar av trä.