Måla betonggolv

Om du vill skapa en varmare och mer personlig betongyta är det en bra idé att måla betongplattan. Nedan följer en guide, seg för steg hur du gör detta.


Bra Att ha koll på innan du sätter igång

Betong är ett speciellt material men det är normalt sätt inga problem att måla betongplattor. Det krävs att man är noggrann med val av färg samt ser över vilka förhållande som råder för att få till ett riktigt bra resultat. Väljer du en färg som är anpassad för betong kan det tillföra betongytan fördelaktiga egenskaper, tex kan färgen bilda ett tätande lager mot både fukt och uttorkning och detta förlänger betongens livslängd.
Tillvägagångssätten hur du ska göra skiljer sig åt beroende på om du ska måla ett golv som är helt nytt, eller om du ska måla en betonggolv som redan varit målad.

Nytt betonggolv
Om betonggolvet är helt nytt behöver det härda minst 2 månader innan det går att måla ytan. Detta för att betongen måste vara helt torr och fast annars fäster färgen inte ordentligt.


Tidigare målade betonggolv
För att få bästa möjliga vidhäftning är det viktigt att du avlägsnar så mycket gammal färg som möjligt. Detta gör du med hjälp av målartvätt, stålborste och skrapa. Du ska få en ren och matt yta, då är den redo att målas.

Så målar du din betongyta

Tänk på är att temperaturen i lokalen inte får vara under 10 grader.
Förarbete – I vanlig ordning är det viktigt med förarbetet för att uppnå ett bra resultat. Här gäller det att se till att golvet är helt, rent, torrt samt fritt från damm. Finns där några sprickor behöver dessa lagas med betongspackel.
Grundning –Nästa steg är att grundmåla betonggolvet. För att göra detta använder du en roller med förlängningsskaft.
Sluttrykning – Det sista steget är att måla betongen. För bäst resultat bör två tunna lager strykas på. Bäst är att använda en roller med förlängningsskaft, då får du jämnast resultat.

Produkter för att måla betongyta inomhus