Måla betonggolv

Om du vill måla på betong är det viktigt att du har en bra betongfärg och vet hur du går till väga. Nedan följer en guide, steg för steg hur du målar med betongfärg på ditt underlag.


Att tänka på innan du målar med betongfärg

Betong är ett speciellt material men det är normalt sätt inga problem att måla betonggolv. Det krävs att man är noggrann med val av betongfärg samt ser över vilka förhållande som råder för att få till ett riktigt bra resultat.
Väljer du en färg som är anpassad för betong kan det tillföra betongytan fördelaktiga egenskaper, tex kan färgen bilda ett tätande lager mot både fukt och uttorkning och detta förlänger betongens livslängd. Vi rekommenderar Hagmans EPV Epoxi golvfärg för golv som utsätts för tyngre slitage samt Trestjerner Golvfärg för andra ytor.
Tillvägagångssätten hur du ska göra skiljer sig åt beroende på om du ska måla ett golv som är helt nytt eller om du ska måla betonggolv som redan varit målat.

Nytt betonggolv

Om betonggolvet är helt nytt behöver det härda minst 2 månader innan det går att måla ytan. Detta för att betongen måste vara helt torr och fast annars fäster färgen inte ordentligt.

Tidigare målade betonggolv

För att få bästa möjliga vidhäftning är det viktigt att du avlägsnar så mycket gammal färg som möjligt. Detta gör du med hjälp av målartvätt, stålborste och skrapa. Du ska få en ren och matt yta, då är den redo att målas med betongfärg.

Så målar du din betongyta

Tänk på är att temperaturen i lokalen inte får vara under 10 grader.


Förarbete – I vanlig ordning är det viktigt med förarbetet för att uppnå ett bra resultat. Här gäller det att se till att golvet är helt, rent, torrt samt fritt från damm. Finns där några sprickor behöver dessa lagas med betongspackel.
Grundning –Nästa steg är att grundmåla betonggolvet. För att göra detta använder du en roller med förlängningsskaft.
Sluttrykning – Det sista steget är att måla betongen. För bäst resultat bör två tunna lager strykas på. Bäst är att använda en roller med förlängningsskaft, då får du jämnast resultat.

Produkter för att måla betongyta inomhus